Hakkuut ja hoitotyöt metsäsuunnitelman mukaan

Lapin yhteismetsälle on laadittu metsäsuunnitelma vuonna 2018 ja sitä pidetään vuosittain ajantasalla. 

Yhteismetsän vuotuinen hakkuusuunnite vahvitetaan osakaskokouksessa. Noudatamme Metsäkeskus Tapion hyvän metsänhoidon ohjeita.  

Hoidamme kuntoon uusien metsäpalstojen taimikot ja nuoret metsät. 
Hakkuu- ja hoitotyökohteet valitaan metsäsuunnitelman mukaan. 

Puukaupoista ja hoitotöiden järjestämisestä vastaa yhteismetsän hoitokunta.

Tiivistelmä metsätaloussuunnitelmasta 5.2.2023
Kokonaispinta-ala 24.2.20226 228 ha
Metsämaata4 663 ha 
Kehitysluokat metsämaalla, optimi, 2023
Taimikot, uudistusalat25%914 ha 20 % 
02 Nuoret kasvatusmetsät         30%1 591 ha  34 % 
03 Varttuneet kasvatusmetsät  30%1 492 ha  32 %
04 Hakkuukypsät metsät15%619 ha 13 %
Kasvu metsämaalla17 000 m3/vuosi
josta ainespuun kasvu14 100 m3/vuosi
Ainespuun hakkuusuunnite    70 % kasvusta              9 900 m3/v 
Uudistushakkuuta36  ha/vuodessa
Kasvatushakkuuta119 ha/vuodessa
Ainespuun hakkuusuunnite    70 % kasvusta              9 900 m3/v 
Uudistushakkuuta36  ha/vuodessa
Kasvatushakkuuta119 ha/vuodessa
Muut metsänhoito- ja metsänparannustyöt
Taimikon ja nuoren metsän hoito415 ha 10 vuodessa
Kunnostusojitus140 ha 10 vuodessa
Kantorahatulot256 000 € vuodessa
Metsänhoitomenot, ilman tie ja lannoituskuluja (kemera-avustusten jälkeen)49 000 € vuodessa