Yhteismetsä toimii osakkaiden hyväksi

Lapin yhteismetsän tarkoituksena on harjoittaa vastuullista ja kestävää metsätaloutta ja samalla tarjota osakkailleen vakaata ja tasaista tuottoa.

Lapin yhteismetsän osakkaina on metsäalan osaajia, metsäsijoittajia ja yhteismetsäasioista muuten kiinnostuneita henkilöitä.  Osakkaita on  yli 145 eri puolilta Suomea.

Metsäala on kasvanut tasaisesti  ja on tällä hetkellä  noin 6 300 hehtaaria. Lisäksi on hankittu osuuksia Inarin, Kemijärven, Kuusamon, Sallan  ja Varejoki-Sivakkajoki-Kätkävaaran yhteismetsistä.

Lapin yhteismetsä on aluettaan ja liikevaihtoaan kasvattava yhteismetsä.

Yhteismetsäosuuden arvo nousi vuoden takaisesta 9 %, 229 euroon.

Osuuden arvoa nosti puun hintojen ja metsän arvon nousu sekä puuston kasvu. Uutta arvoa käytetään liittämistoimituksissa 10.3. 2023 alkaen

Yhteismetsä haastaa metsärahastot 

Sijoittajalle metsäpalstan tai metsärahaston vaihtoehtona on osuus yhteismetsästä. Osuuksien hinnat ovat nousussa.

Yhteismetsän metsät karttoilla  16.3.2020

Metsästysmahdollisuuksia ympäri Lappia

Lapin yhteismetsän osakkailla on mahdollisuus lunastaa pienriistan kausikortteja osakkaan ehdoin  Kuusamon yhteismetsän,  Kemijärven yhteismetsän,  Sallan yhteismetsän ja Inarin yhteismetsän alueille. Tarkemmat tiedot saa kunkin yhteismetsän omilta nettisivuilta. Lisäksi on mahdollisuus hakea hirvilupia osakasehdoilla.

Yhteismetsä tarjoaa osakkailleen lisäksi seuraavat yksityisseurojen metsästysmahdollisuudet: Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry, Outisen Erä ry , Koillis-Kemijärven Erämiehet ry, Louen Erämiehet ry, Sompu-Pahtaojan Erämiehet ry, Karungin Erämiehet ry, Kaskimaan Erä, Veitsiluodon Metsämiehet ry ja Tainijoen Riistamiehet ry.