Neljäjäseninen hoitokunta

Lapin yhteismetsän käytännön asioista vastaa neljäjäseninen hoitokunta. Hoitokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta alkaen valintakokouksesta. Kaksi jäsentä on kerrallaan erovuorossa. 

Hoitokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hoitokunta päättää  metsäsuunnitelman, toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa niistä yhteismetsän asioista, jotka eivät kuulu osakaskunnan kokouksen päätettäviksi. Hoitokunta vastaa myös osakaskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja osakkaille tiedottamisesta.

Hoitokunnan tehtävä on hoitaa hyvin ja tuloa tuottavasti osakkaiden yhteistä omaisuutta. Hoitokunta vastaa toimistaan osakaskunnalle.

Osakaskunnan päätösvalta

Lapin yhteismetsän osakaskunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Vuosikokous on helmi-huhtikuussa. Osakaskunnan päätettävissä olevista asioista säädetään yhteismetsälain 8 §:ssä.

Osakkaalla on myös moiteoikeus, jos hänen mielestään osakaskunnan päätös on syntynyt yhteismetsälain tai yhteismetsän ohjesäännön vastaisesti. Moiteoikeudesta säädetään yhteismetsälain 44 §:ssä.

Osakas saa kokouksessa käyttää omistusosuutensa mukaista äänivaltaa. Kokouspäätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. 

Nimenkirjoitusoikeus

Yhteismetsän osakaskunta on oikeushenkilö, jota hoitokunta edustaa. Lapin yhteismetsän osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hoitokunnan jäsentä yhdessä.

Hoitokunta saa antaa yhdelle tai useammalle hoitokunnan jäsenelle oikeuden toimia osakaskunnan puolesta hoitokunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa ja tällöin kirjoittaa osakaskunnan nimen.

Ohjesääntö

Jokaisella yhteismetsällä on oltava yhteismetsälain mukainen ohjesääntö. Tutustu Lapin yhteismetsän ohjesääntöön