Lapin yhteismetsän osakaskokous pidettiin Rovaniemellä 22.4. 2023  Kokoukseen osallistui 14 osakasta. 

Etäyhteyden kautta kokousta seurasi 16 osakasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi MT Martti Varmola Rovaniemeltä  ja sihteerinä Pirjo Havia.

Kokousesitelmän metsien uhanalaisista lajeista piti metsänhoitaja Petri Heinonen Tapio Oy:stä

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä uusi hakkuusuunnite 9 900 m3{v

Hoitokunta esityksestä ylijäämän jako korotettiin viime vuotisesta 4,2:sta 4,6 euroon per osuus. 

Hoitokunnan puheenjohtajana jatkaa Hannu Jauhiainen Rovaniemeltä. 

Erovuorossa olleet hoitokunnan jäsenet Hannu Jauhiainen Rovaniemeltä ja Pekka Miettunen Rovaniemeltä valittiin jatkamaan vuosiksi 2023-2024.

 Kokousaineisto on tallennettu osakkaiden nettisivuille.

Lapin yhteismetsän osakaskokous pidettiin Helsingissä 23.4. 2022  Kokoukseen osallistui 14 osakasta joista 2 valtakirjalla. 

Etäyhteyden kautta kokousta seurasi 17. Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Leskinen Mikkelistä ja sihteerinä Pirjo Havia.

Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki äskettäin edesmenneen yhteismetsän perustajajäsenen ja pitkäaikaisen hoitokunnanjäsenen Kasper Nurmen muistoksi. 

Hoitokunta esityksestä ylijäämän jako korotettiin viime vuotisesta 4:sta 4,2 euroon per osuus. 

Hoitokunnan puheenjohtajana jatkaa Hannu Jauhianen Rovaniemeltä. 
Erovuorossa olleet hoitokunnan jäsenet Jukka Aula Rovaniemeltä ja Juha Pohjonen Helsingistä valittiin jatkamaan vuosiksi 2022-2023.

Kokousaineisto on tallennettu osakkaiden nettisivuille. 

Kokousesitelmän piti Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.

Metsänhoitotyöt päätöksessä tältä vuodelta 2021

Tälle kesälle suunnitellut istutukset ja hakkuualojen maanmuokkaukset on tehty. Istutuksia tehtiin 14 hehtaaria. Maanmuokkauksia 17 hehtaaria, joista 4 ha konekylvettiin samalla.

Lokakuun lumisateet keskeyttivät raivaussahatyöt pariksi viikoksi. Lämpöjakso ja vesisateet veivät lumet ja kaikki tälle vuodelle suunnitellut työmaat saatiin vietyä loppuun. Taimikonhoitoa ja nuoren metsänhoitokohteita saatiin valmiiksi 44 ha. Lisäksi on tehty ensiharvennuksia edeltävää ennakkoraivausta 20 ha.

Istutuksessa kokeiltiin Ruotsissa suosittua, suoraan pottiputkeen annosteltavaa ArgGrow kasvustimulanttia. Lähivuosina voimme verrata lannoitettujen taimien alkukehitystä viereisiin lannoittamattomiin.

Hakkuissa vilkasta

Puukaupassa on ollut hintojen ja kysynnän puolesta tulossa huippuvuosi, vaikka hintojen nousu kääntyi voimakkaan tarjonnan seurauksena loivaan laskuun jo kesäkuun lopulla. Kahdelle vuodelle sovittujen pystykauppojen hakkuut ovat toteutuneet etupainotteisesti ja hakkuumäärä nousee lähelle 10 000 m3. Se on selvästi enemmän kuin olimme tälle vuodelle budjetoineet ja syyskuun lopun välitilinpäätös ennakoi tälle vuodelle huipputulosta. Lisääkin vielä voi kertyä. Koillismaan kesämyrsky kaatoi meiltä Kuusamosta arviolta 1 000 m3 tonttiarvoja varten säästettyä rantametsää.

Osakaskokous 24.4.2021

Lapin yhteismetsän osakaskokous pidettiin videokokouksena. Kokoukseen osallistui 36 osakasta joista 4 valtakirjalla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Markus Lassheikki Kirkkonummelta ja sihteerinä Pirjo Havia.

Hoitokunta esityksestä ylijäämän jakoa osuuttakohti korotettiin viime vuotisesta 3 :sta 4 euroon per osuus. 

Erovuoroisia hoitokunnan jäsenistä, Pekka Miettunen ja Hannu Jauhiainen samoin kuin varajäsen Tapio Sinkkilä ehdotetaan valittiin uudeleen ja paikastaan luopuvan  varajäsenen, Kasper Nurmen sijalle valittiin Esko Huhtanen Metsämaalta.

Kokousaineisto on tallennettu osakkaiden nettisivuille. 

Kokousesitelmän piti MetsäGroupin metsäjohtaja Juha Mäntylä.

Metsätaloussuunnitelma 2021 – 2030 hyväksyttiin osakaskokouksessa 24.4.2021

Yhteismetsän metsätaloussuunnitelma on päivitetty kasvaneen pinta-alan, 4 660 ha mukaiseksi. ”Vanhojen tilojen” osalta puustotiedot on päivitetty vuoden 2020 hakkuu- ja hoitotoimilla sekä puuston kasvulla. Yhteismetsän metsävarat ovat kasvaneet pinta-alan kasvun suhteessa  269 000 m3:iin. Vuotuinen kasvu on noussut 12 300 m3:iin ja hakkuusuunnite 7 400 m3:stä 7 800 m3:iin vuodessa.

Maastotyöt: Maastotyössä on hyödynnetty liitettyjen tilojen metsävaratiedot, jotka on vanhentuneiden ja muuttuneiden tietojen osalta päivittänyt Mh Jukka Aula 
Laskennasta ja tulostuksista on vastannut Metsänhoitoyhdistys Lappi.